Sinds 1976 geldt in ons land een wettelijk onderscheid tussen soft drugs (cannabis) en hard drugs (o.a. heroïne, cocaïne en xtc). Cannabis is gedecriminaliseerd: het is nog steeds verboden, maar in specifieke gevallen wordt geen straf opgelegd. Als het over teelt van cannabis gaat, is de website Overheid.nl helder:

“De teelt van wietplanten is verboden. Bij maximaal 5 planten voor eigen gebruik neemt de politie de planten alleen in beslag. Bij meer dan 5 planten kan de politie de teler vervolgen.”

Dit is niet het hele verhaal. Sinds 1 januari 2013 geldt een aangescherpte Aanwijzing Opiumwet. Wat de thuisteelt van cannabis betreft is de “lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit” in de bijlage bij deze Aanwijzing relevant. Scoor je twee of meer keer op deze lijst, dan beschouwen politie en justitie een professionele kweker, ongeacht het aantal planten dat je kweekt. De Aanwijzing stelt letterlijk:

“Indien, ongeacht de hoeveelheid planten, wordt voldaan aan twee of meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1, wordt aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.”

Dit is de lijst met indicatoren:

Als er sprake is van teelt “om geldelijk gewin te verkrijgen”, dus om te verkopen, volgt ook vervolging voor beroeps- of bedrijfsmatige teelt, opnieuw ongeacht het aantal planten. Hetzelfde geldt voor elke vorm van thuisteelt door minderjarigen.

Woningbouwvereniging 

Los van strafrechtelijke vervolging lopen thuistelers die in een sociale woningbouw huis wonen het risico uit huis te worden gezet bij ontdekking van enige vorm van cannabisteelt. In vrijwel elk huurcontract is een clausule opgenomen waarin de woningbouwvereniging zich dit zeer verregaande recht voorbehoudt.

Burgemeesters

Dankzij de Wet Damocles, artikel 13B van de Opiumwet, kunnen ook burgemeesters zonder dat er een rechter of officier van justitie aan te pas komt, woningen sluiten waar cannabisplanten zijn aangetroffen. In de praktijk hanteren burgemeesters daarbij een norm van vijf planten of vijftig gram gedroogde cannabis. In onder andere Zeeland is het aantreffen van meer dan vijf gram cannabis zelfs al voldoende om een woning of enig ander pand te sluiten, voor maximaal twee jaar.

“Zero tolerance”

De maatschappelijke en wetenschappelijke kritiek op huisuitzettingen wegens een klein aantal cannabisplanten neemt toe, maar voorlopig hanteren veel burgemeesters en woningbouwverenigingen een zogenaamde “zero tolerance” aanpak, ongeacht het leed dat zij daarmee veroorzaken.

Met deze website en de bijbehorende campagne veiligthuiskweken.nl hopen wij bij te dragen aan de discussie over regulering en legalisering van cannabis in Nederland in het algemeen, en een duidelijke regeling voor thuis kweken in het bijzonder.