Deze website is bedoeld om de informatie van de auteurs weer te geven, gebaseerd op hun ervaring, onderzoek en opinies. De website is niet bedoeld als juridisch advies. Lezers dienen zich rekenschap te geven van het feit dat elke vorm van cannabisteelt in Nederland zonder expliciete ontheffing verboden is volgens de Opiumwet.

Lezers wordt geadviseerd om professioneel juridisch advies in te winnen over de vigerende wet- en regelgeving in hun woonplaats voordat zij thuis cannabis gaan telen of de ideeën of suggesties op deze website in de praktijk brengen.

Lezers wordt erop gewezen dat het gebruik van producten en informatie die op deze website worden besproken, geheel en uitsluitend op eigen risico gebeurt. De auteurs, de stichting VOC en Plantarium verwerpen elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor verlies, schade of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of de toepassing van informatie op deze website.